Стр. 143 - ARES

Упрощенная HTML-версия

C0 / C180
C90 / C270
cd / 1000 lm
1
5 2
8 3
18 7
72 27
= 60.0˚+ 60.0˚
= 60.0˚+ 60.0˚
Max Med
m
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
3
lux lux
90˚
60˚
30˚
160
C0 / C180
C90 / C270
cd / 1000 lm
1
4 1
7 2
16 4
66 15
= 62.4˚+ 62.4˚
= 63.4˚+ 63.4˚
Max Med
m
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
3
lux lux
100
90˚
120˚
C0 / C180
C90 / C270
cd / 1000 lm
3
11
4
20 8
45 17
180 68
= 24.0˚+ 24.0˚
= 44.0˚+ 44.0˚
Max Med
m
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
7
lux lux
200
90˚
60˚
30˚
C0 / C180
C90 / C270
cd / 1000 lm
80
90˚
120˚
1
6 2
10 3
22 6
89 26
= 57.0˚+ 57.0˚
= 56.4˚+ 56.4˚
Max Med
m
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
4
lux lux
C0 / C180
C90 / C270
cd / 1000 lm
55
149 86
264 153
595 343
2380 1374
= 15.9˚+ 15.9˚
Max Med
m
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
95
lux lux
= 17.1˚+ 17.1˚
1500
30˚
60˚
90˚
C0 / C180
C90 / C270
cd / 1000 lm
3200
30°
90°
60°
144
362 226
643 401
1447 902
5788 3609
= 9.0˚+ 9.0˚
= 9.0˚+ 9.0˚
Max Med
m
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
232
lux lux
18°
340113
QT 32 60W E27
T 160°C
340157
QT 32 60W E27
T 160°C
Gemma / Aluminium Frame - Transparent Glass - Fixed Symmetric Optic
Gemma / Aluminium Frame - Sandblasted Glass - Fixed Symmetric Optic
348513
TC-TEL 18W Gx24 q-2
Electronic ballast
T 46°C
348557
TC-TEL 18W Gx24 q-2
Electronic ballast
T 46°C
346613
HIT-TC-CE 20W G8,5
Electronic ballast
T 120°C
346612
HIT-TC-CE 20W G8,5
Electronic ballast
T 120°C
142
2013